Students

2020-11-08

Grade 5_Term 4_Week 5_ Assignment

با عرض سلام به والدین عزیز باتوجه به اینکه مدت زیادی تا پایان سال باقی نمانده است و امکان تدریس کلیه کتاب درسی [ .. ]

Read more
2020-11-08

Grade 5_Term 4_Week 4_ Assignment

با عرض سلام به والدین عزیز باتوجه به اینکه مدت زیادی تا پایان سال باقی نمانده است و امکان تدریس کلیه کتاب درسی [ .. ]

Read more
2020-11-01

Grade 5_Term 4_Week 4_ Assignment

با عرض سلام به والدين عزيز امروز متاسفانه تمام دانش آموزش آموزان در کلاس شرکت نداشتند برنامه کلاس از ساعت ۲ [ .. ]

Read more
2020-10-10

Grade 5_Term 4_Week 1_ Assignment

تکلیف بچه ها برای هفته بعد یکی از دو گزینه ی زیر است:۱. درمورد UN و یا UNICEF چه می دانید؟۲. شرح یک مسابقه ی فوتبال ر [ .. ]

Read more
2020-09-18

Garde 5_Term 3_Week 10_Assignment 1

1. کلیپی از پیشگویی دانش آموزان بریتانیایی که در سال 1966 میلادی در مورد پنجاه سال آینده ی خود و یا سال 2000 میلادی ب [ .. ]

Read more
2020-09-11

Grade 5_Term 3_Week 9_Assignment 1

ابتدا با بچه ها به اصطلاح Brain Storm در مورد این کلیپ انجام دادیم. بچه ها به موارد زیر اشاره کردند: [ .. ]

Read more
2020-09-05

Grade 5_Term 3_Week 8_Assignment 1

تمرین های انجام شده در کلاس تکلیف روخوانی و متن دیکته ی هفته ی بعد و کلیپ

Read more
2020-08-29

Garde 5_Term 3_Week 7_ Resource 1

با حروف در هم ریخته ابتدا کلمه و مترادف آن را بنویس و سپس هر دو را در یک جمله به کار ببرید

Read more
2020-08-29

Garde 5_Term 3_Week 7_Assignment 2

روخوانی درس سعدی

Read more